Upravit stránku

Tryskání v naší lakovně provádíme ocelovým kaleným ostrohranným abrazivem (nejčastěji GL50), zaručující potřebnou kvalitu povrchu tryskaných dílů. Dokážeme tak zbavit Vaše kovové díly koroze, hrubých nečistot, okují a v případě repasí samozřejmě i původních nátěrů. Tuto metodu považujeme za mnohem kvalitnější, než je klasické tryskání pískem (pískování).

Pochopitelně není podmínkou námi otryskané kovové díly následně v naší firmě lakovat. Tryskání totiž nabízíme i jako samostatnou službu, kterou mnohdy využívají i konkurenční lakovny, které vlastní tryskací zařízení nemají.

Cena se určuje dle náročnosti a doby trvání tryskání. Pro bližší informace nás můžete případně kontaktovat.

Pracoviště tryskárny díky účinné filtraci použitého vzduchu pracuje v uzavřeném cyklu a do ovzduší nejsou vypouštěny žádné nečistoty. Jednotlivá technologická zařízení pro pracoviště tryskárny neprodukují žádné látky škodlivé pro obsluhu a ani nepůsobí na okolní životní prostředí. Jediným vzniklým odpadem je směs prachových částic a mechanických úlomků, který je likvidován odbornou firmou.

Poradíme si i s takovým uměleckým dílem...
Poradíme si i s takovým uměleckým dílem...